APA ITU ANGELS INITIATIVE?

ANGELs Initiative dilancarkan oleh Boehringer Ingelheim, dan ianya disokong oleh European Stroke Organisation (ESO) dan World Stroke Organization (WSO) sebagai inisiatif yang bertujuan untuk

Menambah bilangan pusat-pusat dan hospital strok-sedia

Menambahbaik kualiti rawatan di pusat-pusat strok

ANGELs Initiative Berpandukan Empat Kunci Kejayaan iaitu:

Kesetaraan
rawatan strok

Ilmu dan latihan
untuk doktor dan jururawat strok

Sebuah komuniti strok
yang berkongsi maklumat dan pengalaman secara langsung

Pengiktirafan dalam
menyediakan penjagaan strok berkualiti di kawasan serantau